Volitatud töötlejad

Ajakirjade Kirjastus AS, registrikood 10678996, aadress Niine tn 11, Tallinn 10414, töötleb Kliendiga seotud andmeid Ajakirjade Kirjastus AS Üldtingimustes toodud viisil. Ajakirjade Kirjastus võib vajadusel seadusest tulenevalt anda andmete kasutamise õiguse oma koostööpartneritest volitatud töötlejatele, kellel on õigus kasutada andmeid üksnes Ajakirjade Kirjastuse poolt määratud eesmärkidel ning selleks sõlmitud lepingu alusel. Ajakirjade Kirjastus edastab Kliendi andmeid üksnes sellistele koostööpartneritele, kes annavad piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et Kliendi andmete töötlemine vastab seadusele ja tagatakse andmesubjekti õiguste kaitse. Kui Ajakirjade Kirjastus töötleb Kliendi andmeid Kliendi nõusoleku alusel, peab Ajakirjade Kirjastus seaduse kohaselt Kliendile teatavaks tegema muuhulgas ka Kliendi andmete volitatud töötlejate andmed.

Meie peamised partnerid, kes töötlevad Ajakirjade Kirjastuse juhiste alusel Kliendi andmeid, on järgmised:

Valdkond / volitatud töötleja nimi

Rg-kood

Aadress

Telefon

E-posti aadress

 Kojukanne        
 Express Post  10354213  Peterburi tee 34/5, 11415, Tallinn  (+372) 617 7700

info@expresspost.ee

 Omniva  12670875  Pallasti tn 28, 10001, Tallinn  (+372) 661 6616

info@omniva.ee

 Arvete väljastamine        
 Fitek AS  101799336  Tartu mnt 43, 10128, Tallinn  (+372) 651 9519

teenindus@fitek.ee

 Välismaale tellimine        
 KE Ajakirjanduse OÜ  10022971  Filmi tn 6-47, 10152, Tallinn  (+372) 641 1753

info@ke.ee 

 Kingituste saatmine        
 Itella Estonia OÜ  10891224  Loomäe tee 13, Lehmja küla, Rae vald, 75306, Harjumaa  (+372) 699 0431

estonia@itella.ee

 Telefonimüük        
 Müügimeistrite AS  10181899  Mustamäe tee 16, 10617,  Tallinn  (+372) 619 1375

info@telemarketing.ee

 Süsteemide haldus         
 Uptime OÜ  10308733  Pärnu mnt 158, 11317, Tallinn  (+372) 603 1700

info@uptime.ee

 Ekspress Meedia AS  10586863  Narva mnt 13, 10151, Tallinn  (+372) 669 8080

info@ekspressmeedia.ee

 Ekspress Digital OÜ  12240637  Parda tn 6, 10151, Tallinn  (+372) 669 8381 info@ekspressdigital.eu
 Turunduspakkumiste saatmine        
  SendSmaily OÜ  12837097  Paldiski mnt 29, 10612 Tallinn  (+372) 670 0912 info@sendsmaily.com
 Artiklimüügi mobiilimakse        
 Zlick Ltd  09453485  Salisbury House, London Wall, London, EC2M 5QZ, United Kingdom  (+372) 505 9229 erki@zlick.it